Člen

Narodil se 17. 9. 1964 v Praze a v roce 1988 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK. V letech 1992 a 1997 složil atestaci z interního lékařství I. a II. stupně a v roce 2003 z kardiologie. V roce 2001 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Neinvazivní hodnocení aterosklerotických změn v karotických tepnách a jeho využití“ a v roce 2010 obdržel licenci pro výkon funkce vedoucího a primáře v oboru vnitřní lékařství a kardiologie. V roce 2015 habilitoval z tématu Vliv reprodukčního věku žen na vznik kardiovaskulárních onemocnění. V současnosti je vedoucím Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM. V roce  1992-1996 se účastnil Programu snížení kardiovaskulárních chorob v ČR- grant US AID a od roku 2010 působí v konsorciu Women at Risk by Heart Research Network, Regional Cooperation for Health, Science and Technology. V současnosti je předsedou Fóra zdravé výživy, vědeckým sekretářem České společnosti pro aterosklerózu a General Secretary of International Union of Angiology. Je hlavním autorem/editorem knih „Akutní stavy na interním oddělení“, „Rezistentní dyslipidémie v klinické praxi“, „Zdravé výživy pro každý den“, a „140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách“. Je autorem/spoluautorem více než 100 článků v domácích i zahraničních odborných časopisech.

 Prohlášení o nezávislosti